Boekhouding

Wij verzorgen de complete boekhouding. U levert de financiële bescheiden aan, die wij periodiek verwerken.

Belastingaangifte

Graag zijn wij u behulpzaam met het verzorgen van uw aangifte Loon - en Omzetbelasting en uw aangifte Inkomsten - en Vennootschapbelasting.

Jaarverslag

Het doel van een administratie of jaarverslag is het voldoen aan de wettelijke eisen, en de bedrijfseconomische eisen van de ondernemer.

Salarissen

Wij voeren een geautomatiseerde salarisadministratie, waarbij wij maandelijks de salarisspecificaties verzorgen.

Salarissen

Salarisadministratie uitbesteden?
Uw salarisadministratie uitbesteden aan
Ozmen Administratie


Het voeren van uw salarisadministratie vereist een hoop tijd en kennis van zaken. U moet de wet- en regelgeving bijhouden, wijzigingen in cao's en bedrijfstakregelingen volgen en uw loonstroken op tijd en foutloos versturen. Uw salarisadministratie uitbesteden aan Ozmen Administratie biedt u ondersteuning in het voeren van een correcte salarisadministratie.
Verschillende mogelijkheden voor uw salarisadministratie

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor het uitbesteden van uw salarisadministratie.

Aanleveren: u kunt volledig uw salarisadministratie uitbesteden aan Ozmen Administratie. U levert de salarismutaties aan via mail, fax of post en wij doen de rest voor u. De loonstroken kunt u naderhand zelf afdrukken. U heeft altijd inzage in uw salarishistorie online;
Invoeren: u kunt de controle van uw salarisadministratie uitbesteden aan Ozmen Administratie. U voert zelf de mutaties online in. Ozmen Administratie controleert uw invoer waarna u zelf de loonstroken van uw medewerkers afdrukt;
Zelfstandig: u kunt uw salarisadministratie volledig zelfstandig afhandelen. Bij vragen neemt u contact.

Wat kan Ozmen Administratie voor uw salarisadministratie doen?

Invoeren en wijzigen van stamgegevens medewerkers;
Eerste dagmelding medewerkers (indien van toepassing);
Aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van ziekenfonds en bedrijfsvereniging;
Periodiek verstrekken van loonstroken;
Berekenen van vakantiegeld;
Verzorgen van de jaarverwerking ten behoeve van de belastingdienst en de bedrijfsvereniging;
Verstrekken van loonjournaalposten;
Verzorgen van aangifte loonheffing;
Op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen op salarisgebied.

Bespaar tijd en zorgen

Als ondernemer is het belangrijk dat u doet waar u goed in bent. Uw salarisadministratie uitbesteden neemt een hoop zorgen en tijd voor u weg. Dat scheelt u niet alleen tijd, maar ook het risico dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

Wilt u uw salarisadministratie uitbesteden en meer informatie over Ozmen Administratie? Bel dan direct met onze contact telefoonnummer.